W ostatnim czasie firma ELTechma wykonała odwierty pod Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła w Podkarpackim Centrum Transferu Niskoenergetycznych Technologi. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (w skrócie GPWC) jest instalacją wspierającą i dopełniającą instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.GPWC jest instalacją zapewniającą stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, która wstępnie podgrzewa lub schładza powietrze wentylacyjne. Dolne źródło ciepła w omawianym obiekcie stanowi system składający się z układu 7 sztuk pionowych sond geotermalnych połączonych ze sobą przewodami poziomymi do znajdującego się w studni rozdzielacza z regulatorami przepływu.