Lp. Obiekt Rodzaj robót Inwestor/generalny
wykonawca
1. Budynek przemysłowo-usługowy
w Jasionce
Projekt i wykonanie instalacji sanitarnych: wod-kan, co, kotłownia, inst.wew.gazu, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, przyłącza gazu, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej
Partners in Progress
Sp.z o.o.
2. Zespół budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy
ul. Architektów w Rzeszowie
Projekt i wykonanie drenażu opasowego wokół budynków C2, C3, D2, D3 wraz z garażem
podziemnym G4
Rywal Sp.z o.o. Sp. K.
3. Hala do gier sportowych i odnowy
biologicznej WSIiZ w Kielnarowej
Projekt i wykonanie instalacji wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.t. oraz instalacji
jacuzzi
WSIiZ w Rzeszowie
4. Kino Helios w Nowym Sączu Projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, tryskaczowej, wod-kan, hydrantowej
i ogrzewania oraz wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wod kan i ogrzewania
In-Vent Sp.z o.o./
Helios S.A. Łódź
5. Kino Helios w Rzeszowie Projekt oraz wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacyjno-klimatyzacyjnej, klimatyzacji oraz wod-kan In-Vent Sp.z o.o./
Helios S.A. Łódź
6. Kino Helios w Szczecinie Projekt oraz wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wod-kan In-Vent Sp.z o.o./
Helios S.A. Łódź
7. Kino Helios w Kędzierzynie Koźlu Projekt oraz wykonanie inst. sanitarnych: wentylacji i klimatyzacji oraz inst. wod-kan. In-Vent Sp.z o.o./
Helios S.A. Łódź
8. Kino Helios w Tczewie Projekt i wykonanie instalacji sanitarnych: wentylacji i klimatyzacji, wod-kan In-Vent Sp.z o.o./
Helios S.A. Łódź
9. ZOZ Rzeszowskie Centrum
Chirurgii Naczyniowej
i Endowaskularnej Rzeszów
ul. ks. Jałowego
Projekt oraz wykonanie instalacji sanitarnych: wewnętrzna instalacja wod-kan, c.o., c.t,
wentylacja mechaniczna i klimatyzacji oraz wody lodowej
PPU Budres-Sil
Sp.z o.o.
10. Hotel „Splendor” Siedliska
koło Rzeszowa
Projekt zamiana oraz wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji, wody lodowej
(50szt fan-coil, agregat wewnętrzny) c.o., kotłowni gazowej, c.t, wod-kan. oraz sieci
zewnętrznych
JW Waligóra Sp. J.
ul. Saska 26 35-630
Rzeszów
11. Kino Helios w CH „Focus Mall”
w Piotrkowie Trybunalskim
Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Helios S.A.
12. Kino Helios w CH „Alfa”
w Olsztynie
Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Helios S.A.
13. Budynek biurowy BP Promost Rzeszów Projekt oraz wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji, wody lodowej (30szt fan-coil) oraz c.o.
w budynku biurowym
BP Promost Rzeszów
14. Kino Helios w CH „Alfa”
w Białymstoku
Projekt oraz wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji, wody lodowej, c.o., c.t. Helios S.A.
15. Kino „Helios” w Radomiu Instalacja klimatyzacji i wentylacji, wody lodowej, c.o., c.t. oraz węzła cieplnego PDB Developer
16. Kino „Helios” w Sosnowcu Instalacja klimatyzacji i wentylacji, wody lodowej, c.o, c.t. oraz węzła cieplnego PDB Developer
17. Kino „Helios” w Białymstoku Instalacja klimatyzacji i wentylacji, wody lodowej, c.o, c.t. Helios S.A.
18. Akademickie Centrum
Rehabilitacji WSZiA w Zamościu
Projekt oraz wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji, wody lodowej(22szt. fan-coil) oraz c.o. WSZiA w Zamościu
19. Projekt oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego, c.o., wentylacji ZBR Nowa Dęba
20. Hala rozlewu puszek „Carlsberg
Okocim” w Brzesku
Projekt (zamiana) oraz wykonanie Instalacji wentylacji i klimatyzacji Carlsberg Okocim
21. Hala rozlewu piwa oraz hala transportu
piwa „Carlsberg Okocim” w Brzesku
Projekt (zamiana) oraz wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Carlsberg Okocim
22. Salon Muzeum Byłego Obozu
Zagłady w Bełżcu
Projekt c.o. i kotłowni oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego na potrzeby
wentylacji, instalacja c.o. , instalacja wentylacji, wod- kan, kotłownia gazowa o łącznej mocy 100kW
Hydrobudowa 6
Omega
23. Laboratorium EC Fenice
w Rzeszowie
Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji dla obiektu laboratorium EC Fenice Poland
24. Zakład Przetwórstwa Owoców
„Sambor” Sp. z o.o. w Samborku
Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji Zakład Przetwórstwa
Owoców „Sambor”
Sp. z o.o. w Samborku
25. Pracownia komputerowa oraz
pomieszczenie biurowe Politechniki Rzeszowskiej
Instalacja klimatyzacji Politechnika
Rzeszowska
26. Butik firmy Artman
w CH „Alfa” w Białymstoku
Projekt oraz wykonanie Instalacji klimatyzacji, wentylacji i wod-kan Helios S.A.
27. Akademik w Kielnarowej Projekt oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji w tym
montaż kurtyn powietrznych i aparatów grzewczo – wentylacyjnych, instalacja c.o., instalacja
wentylacyjna, wod.-kan., kotłownia gazowa łączna moc 250 kW
PB Besta Sp. z o.o.
28. Butik firmy Artman w CH „Biała”
w Białymstoku
Projekt oraz wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji i wod-kan Artman S.A.
29. Butki firmy Costa w CH „Plaza”
w Sosnowcu
Projekt oraz wykonanie instalacji klimatyzacji (pompy ciepła), wentylacji, c.o. i wod-kan Caffee Poland
30. Drukarnia WaxGraf w Rzeszowie Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, .c.o. oraz kotłowni olejowej Drukarnia WaxGraf
31. Wydział W-83 WSK PZL Rzeszów Projekt oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej WSK PZL Rzeszów
32. Centrum Logistyczne „Bella Rzeszów”
w Budziwoju
Projekt oraz wykonanie instalacji kotłowni, ciepła technologicznego, c.o., klimatyzacji PB Handsbud
33. Stacja obsługi samochodów „Szik”
w Tyczynie
Projekt oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji w tym
montaż kurtyn powietrznych i aparatów grzewczo – wentylacyjnych instalacja wentylacyjna, kotłownia gazowa
Stacja obsługi
samochodów „Szik”
Tyczyn
34. Butik firmy Artman w CH „Plaza”
w Poznaniu
Projekt oraz wykonanie instalacji klimatyzacji (pompy ciepła), wentylacji, c.o. i wod-kan Artman S.A.
35. Hotel „Grand” w Rzeszowie Projekt oraz wykonanie ( części) instalacji klimatyzacji, wody lodowej (40szt. fan-coil instalacja
czterorurowa) c.o. oraz c.t.
Re Invest Sp. z o.o.
36. Butik firmy artman w CH „Kazimierz”
w Krakowie
Projekt oraz wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji, c.o. i wod-kan. Artman S.A.
37. Siedziba Starostwa Powiatowego
w Ropczycach
Projekt oraz wykonanie wentylacji Starostwo Powiatowe w Ropczycach
38. Salon „Citroen” w Rzeszowie Projekt oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego na potrzeby klimatyzacji
i wentylacji w tym montaż kurtyn powietrznych i aparatów grzewczo – wentylacyjnych, instalacja c.o., instalacja wentylacyjna, klimatyzacyjna, wod.-kan., kotłownia gazowa łączna moc 300 kW
PB  Besta SP. z o.o.
39. Hala Sportowa w Kielnarowej Projekt oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji w tym montaż
kurtyn powietrznych i aparatów grzewczo – wentylacyjnych, instalacja c.o., instalacja
wentylacyjna, wod.-kan., kotłownia gazowa łączna moc 450 kW
WSIiZ Rzeszów
40. Hipermarket TESCO Łódź Bałuty 9 (25 000m2 powierzchni handlowej) Projekt oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego na potrzeby klimatyzacji
i wentylacji w tym montaż kurtyn powietrznych i aparatów grzewczo – wentylacyjnych,
instalacja c.o., instalacja wody lodowej (12 szt. fan-coil)
Top System sp. z o.o. Wrocław
41. Salon Mercedes-Benz Ryszard i Danuta Czach
w Rzeszowie
Projekt oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego na potrzeby klimatyzacji
i wentylacji w tym montaż kurtyn powietrznych i aparatów grzewczo – wentylacyjnych,
instalacja c.o., instalacja wentylacyjna, klimatyzacyjna, wod.-kan., kotłownia gazowa łączna moc 400 kW
PB Besta Sp.z o.o.
Rzeszów
42. TP S.A. Rzeszów Projekt oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń socjalnych ( szatnia, umywalnia) TP S.A Rzeszów
43. TP S.A w Boguchwale Projekt oraz wykonanie instalacji c.o, kotłowni, stacji uzdatniania wody TP S.A. Rzeszów
44. Hotel „Ostoya” Jasionka, budynek
zabytkowy
Projekt oraz wykonanie instalacji wod-kan, kotłowni, c.o., stacji uzdatniania wody, wentylacji
i klimatyzacji ( 18szt fan-coil, instalacja czterorurowa, agregat chłodniczy)
Hotel „Ostoya”
Jasionka
45. Budynek WSIiZ w Rzeszowie Projekt oraz wykonanie instalacji wod – kan, kotłowni, c.o. WSIiZ Rzeszów
46. Pomieszczenia biurowe WSIiZ
w Rzeszowie
Projekt oraz wykonanie klimatyzacji WSIiZ Rzeszów
47. Pracownia komputerowa (100
komputerów) WSIiZ w Rzeszowie
Projekt oraz wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji WSIiZ Rzeszów
48. Budynek magazynowy CEFARM
Rzeszów
Projekt oraz wykonanie instalacji c.o. ,wentylacji i klimatyzacji oraz węzeł c.o. MPM Rzeszów
49. Restauracja Magdy Gestler ” Jadka”
we Wrocławiu
Projekt oraz wykonanie instalacji sanitarnych Inwestor prywatny
50. Pub „Negatyw” w Rzeszowie Projekt oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej Inwestor prywatny