Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła w sali sprzedaży, strefie kas oraz w pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano źródło ciepła oparte na układzie odzysku ciepła z lad chłodniczych wspomagane przez dwie pompy ciepła typu solanka-woda o mocy 21,2 kW i 42,8 kW. Pompy ciepła są zasilane ze źródła dolnego poprzez 10 sond pionowych o głębokości 100m każda – które w ostatnim czasie zostały wykonane przez naszą firmę. Sondy pionowe zlokalizowane na terenie działki zostaną podłączone do studni rozdzielczej, za pomocą wspólnego rozdzielacza umożliwiającego regulację hydrauliczną poszczególnych obiegów. Ze studni rozdzielczej czynnik grzewczy za pomocą jednej pary przewodów wprowadzony zostanie do pomieszczenia kotłowni.