W ostatnim czasie oprócz inwestycji w Rzeszowie realizujemy również inwestycje na Dolnym i Górnym Śląsku. Specjalizujemy się w instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji ogrzewania i chłodzenia w sklepach wielkopowierzchniowych. Za serce tej instalacji uważa się pompę ciepła, która współpracuje z dwoma osobnymi źródłami ciepła:

  • instalacją odzysku ciepła odpadowego z lad chłodniczych,
  • instalację termalną, w postaci odwiertów z sondami pionowymi.

W instalacji wentylacji mechanicznej wykorzystuję się centralę nawiewno-wywiewną zapewniającą komfort bytowy. Instalacja ta zapewnia stały bilans ciśnień w całym obiekcie.